X  Blizu Gov_aqi Kvalitet vazduha & Trenutna oblačna baza
Trenutna oblačna baza

4582 Stopala
1397 mt
(Temperatura °C - Tačka Rose °C ) * 1000 /2.4444
Gov_aqi Senzor kvaliteta vazduha

ID Stanice:
Ncore, Nebraska, USA

Ažurirano
7:00 pm
Air quality: GoodAQ
AQI
30


PM2.5
Dobar kvalitet vazduha
Informacije o cloudbase-u

Na osnovu zajedničke formule koja koristi temperaturu i tačku rošenja, kao što je snimljeno u realnom vremenu sa ove meteorološke stanice, izračunava se procenjena visina baze oblaka.

To nije tačan alat, već relativni pokazatelj.

Informacije o kvalitetu vazduha